Mijn geld is op, wie financiert mijn marktintroductie?

Blog van: Manon Kuijlenburg, adviseur ondernemersondersteuning

 

In mijn dagelijkse praktijk als ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel krijg ik deze vraag vaak te horen. Misschien niet altijd precies zo, maar vaak komt het hierop neer.

Wie

Wie is dan die vraagsteller? Dat varieert behoorlijk. Ik spreek de uitvinder die vooral geïnteresseerd is in het ontwikkelen van een product. Als het klaar is moet hij nog op zoek gaan naar een markt. Ik spreek de ondernemer die met veel vakkennis een nieuwe toepassing binnen zijn vakgebied heeft bedacht. Ik kom ook in contact met goed opgeleide startups die gaan ondernemen met een binnen een universiteit ontwikkeld product. Soms is men goed op de hoogte van de diverse financieringsmogelijkheden en zoekt nog net ietsje meer. In andere gevallen loopt iemand na het opsouperen van het eigen geld vast.

Doeners

Ondernemers (in de dop) zijn vaak doeners. Heb je een idee, dan ga je er gelijk mee aan de slag. Voor het ontwikkelen van een product heb je naast tijd ook geld nodig. Geld voor het ontwikkelen van een prototype, inhuren van experts, aanvragen van een octrooi, maken van een eerste serie enzovoort. Het is logisch om te denken dat je eerst moet kijken of je jouw idee ook daadwerkelijk kunt uitvoeren voordat iemand buiten jou zelf hier geld voor over heeft of risico op zich wil nemen. Dat is de reden dat de bodem van de portemonnee vaak in zicht is op het moment dat het product af is. Voor het vermarkten is er dan geen geld meer.

Probleem

Wat is daar het probleem bij? Om te beginnen ga ik er vanuit dat je wil dat je geweldige nieuwe product ook verkocht wordt. Dat pleit ervoor om je al in een vroeg stadium te verdiepen in je markt. Welk probleem lost het product op? Wie gaat er voor betalen? Hoe bereik ik mijn klant? En: wat gaat het kosten. Als het mogelijk is betrek je ook je klanten en gebruikers bij het ontwikkelen van je product. Om draagvlak te creëren. Of om je product nog beter te maken dan je zelf kunt bedenken. Aan de financieringskant blijkt dat er in verhouding veel regelingen en subsidies op innovatievlak bestaan. Hiermee kan je juist de technologische ontwikkeling (mede) financieren. Het vermarkten van een product of dienst wordt gerekend onder het gebruikelijke ondernemersrisico. Over het algemeen zal je hier geen subsidies of regelingen voor kunnen vinden.

Conclusies

Wat kan je dus het beste doen?

  1. Reserveer eigen geld voor het ontwikkelen van de markt en
  2. verdiep je vroegtijdig in de mogelijkheden om het technologische aspect van de productontwikkeling te financieren.

Tips

Als je gebruik wil maken van subsidies gelden er een paar zaken waar je (bijna) altijd rekening mee moet houden:

  • Subsidie vraag je aan vóórdat je van start gaat met de subsidiabele activiteiten
  • Vaak moet je bij subsidie de kosten eerst betalen voordat de subsidie wordt uitgekeerd
  • Veel subsidies bedragen een percentage van de totale kosten
  • Je hebt een goede administratie nodig om gemaakte kosten te verantwoorden
  • Op Ondernemersplein.nl  staat een overzicht van subsidies met diverse selectiemogelijkheden

Succes

Als het je gelukt is om je product op de markt te krijgen en het is een groot succes, wat dan? Dan heb je waarschijnlijk weer geld nodig. En wel voor de groei van je bedrijf! Lees hier meer over op website van de KvK .

 

 

 

Waarom bloggen?

Ik ben al ruim 35 jaar actief bij de Kamer van Koophandel (sinds 2014) en daarvoor bij Syntens (sinds 1998) en daar weer voor bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Interessant? Welnee!

Rode draad bij deze activiteiten is het contact met ondernemers. In de loop van de jaren heb ik er al veel gesproken. Kort, aan de telefoon. Maar ook langer en over een langere periode tijdens strategietrajecten. En alles dat daar tussen in zit.

Onderwerpen te over, dat kan ook haast niet anders in 35 jaar. Tot nu toe weinig interessants zou ik zo zeggen.

Waarom ik dan toch zo nodig moet gaan bloggen? Er is veel veranderd in 35 jaar, ook de manier waarop de Kamer van Koophandel ondernemers adviseert. Zo veel mogelijk via internet, als er nog specifieke vragen zijn via de telefoon en soms zien we elkaar tijdens een bijeenkomst.

Soms mis ik de diepgang en de mogelijkheid wat dieper op een onderwerp in te gaan. En daar komt bloggen om de hoek kijken.

Kijk met mij mee, ik hoop met mijn ervaring en kennis nog wat toe te kunnen voegen voor wie dit wil.